bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Regulaminy Uczelni

REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W WYŻSZEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA „Edukacja” WE WROCŁAWIU

Regulamin studiów
Zobacz regulamin [PDF]

Regulamin studiów podyplomowych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz regulamin [PDF]

2021/22

Uchwała Senatu nr 2/2020 WSZ "Edukacja" we Wrocławiu w sprawie zasad i trybu przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022
Zobacz uchwałę [PDF]

2020/21

Zarządzenie nr 02/2021 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” z dnia 15.02.2021 r. w sprawie aneksu do Regulaminu świadczeń dla studentów w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 21.09.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz zarządzenie [PDF]

Uchwała Senatu nr 7/2020 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia wydawanych absolwentom Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz uchwałę [PDF]

Regulamin świadczeń dla studentów Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz regulamin [PDF]

Zasady i tryb przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021
Zobacz regulamin [PDF]

Zmiana zasad i trybu przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021
Zobacz uchwałę PDF]

2019/20

Zasady i tryb przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020
Zobacz regulamin [PDF]

Regulamin świadczeń dla studentów Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz regulamin [PDF]

Zarządzenie nr 12/2019 uzupełniające Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 20.09.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz Zarządzenie Rektora [PDF]

Regulamin przyznawania wsparcia w ramach dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu”
Zobacz regulamin [PDF]

Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, kierunki: Pedagogika, Zarządzanie, Informatyka
Zobacz regulamin [PDF]

Zmiana terminu zaliczenia Studenckich Praktyk Zawodowych w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020
Zobacz Zarządzenie Rektora [PDF]

Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
Zobacz regulamin [PDF]

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej
Zobacz regulamin [PDF]

Regulamin biblioteki Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz regulamin [PDF]

2018/19

Zarządzenie nr 19b/2018 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. osób z niepełnosprawnością
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 19a/2018 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
Zobacz zarządzenie [PDF]Redaktor BIP: Anna Sosnowska
Publikacja dnia: 02.03.2021
Podpisał: Aneta Cinglewicz
Dokument z dnia: 21.03.2019
Dokument oglądany razy: 3 071

Wersja do druku