bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wielkość dotacji

WIELKOŚĆ DOTACJI
PRZYZNANYCH WYŻSZEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA „Edukacja” WE WROCŁAWIUWielkość dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów

  • w 2018 roku w kwocie 1 083,6 tys. zł (decyzja nr DBF.WPM.6302.31.2018.RZ.122 MNiSW z dnia 19 kwietnia 2018 roku),
  • w 2017 roku w kwocie 1 065,3 tys. zł (decyzja nr DBF.WPM.6302.4.2017.RZ.1.122 MNiSW z dnia 30 marca 2017 roku), zwiększona o kwotę 9,9 tys. zł do łącznej kwoty 1 075,2 tys. zł (decyzja nr DBF.WPM.6302.5.2017.RZ.2.122 MNiSW z dnia 27 listopada 2017 roku),Wielkość dotacji podmiotowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

  • w 2018 roku w kwocie 82,5 tys. zł (decyzja nr DBF.WFSN.74.84.2018.EA MNiSW z dnia 26 czerwca 2018 roku),
  • w 2017 roku w kwocie 86,2 tys. zł (decyzja nr DBF.WFSN.74.3.2017.PŚ/122 MNiSW z dnia 27 kwietnia 2017 roku),Wielkość dotacji na utrzymanie potencjału badawczego

  • w 2018 roku w kwocie 34 5000 zł (informacja nr 28120/E-661/S/2018 MNiSW z dnia 26 czerwca 2018 roku)
  • w 2017 roku w kwocie 172 150 zł (informacja nr 28120/E-661/S/2017 MNiSW z dnia 14 lutego 2017 roku)Wielkość dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

  • w 2018 roku w kwocie 3 000 zł (informacja nr 28120/E-661/M/2018 MNiSW z dnia 10 lipca 2018 roku)


Redaktor BIP: Anna Gołębiowska
Wyświetlenia: 1 461
Dokument dodany dnia: 21.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2019
Podpisał(a): Magdalena Rogalska

Wersja do druku