bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Status prawny

STATUS PRAWNY WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA „Edukacja” WE WROCŁAWIU:
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” jest uczelnią niepubliczną, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [Dz. U. z 2018, poz. 1668) oraz zapisów Statutu Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja".

Uczelnia została utworzona na mocy decyzji nr DNS – 1 – 0145 – 125/TBM/97 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 czerwca 1997 roku.

Wpis do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod numerem 122 został dokonany na mocy decyzji nr DNS 1 – 0145/245/1/97 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.07.1997r.

Uprawnienia do prowadzenia studiów :

  • Zarządzanie – studia pierwszego stopnia, Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu (decyzja nr DNS 1-0145-125/TBM/97 z dnia 16.06.1997r.),
  • Zarządzanie – studia drugiego stopnia, Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu (decyzja nr DSW-2-0145-477/TBM/01 z dnia 11.10.2001r.),
  • Informatyka – studia pierwszego stopnia, inżynierskie, Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu
    (nr DSW-3-4003/376/EK/Rej.122/03, 30.04.2003r.),
  • Zarządzanie - studia pierwszego stopnia, Filia w Kłodzku (17.10.2005r. – nr DSW-3-IW/4120/47/05),
  • Pedagogika – studia pierwszego stopnia, Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu (23.07.2009r. – nr DNS – WUN – 6022 – 897 – 5/PP/09),
  • Pedagogika - studia drugiego stopnia, Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu (09.04.2014r. - DKN.ZNU.6022.216.2013/2014.EK.3)Redaktor BIP: Anna Gołębiowska
Wyświetlenia: 4 596
Dokument dodany dnia: 21.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2022
Podpisał(a): Anna Gołębiowska

Wersja do druku