bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Statut i strategia

MISJA WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA „EDUKACJA” WE WROCŁAWIU
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” kieruje się ideą uczelni otwartej, w której każdy znajdzie dla siebie warunki do rozwoju i twórczej pracy. Misją uczelni jest wyposażanie absolwentów w kluczowe kompetencje umożliwiające osiąganie sukcesów w społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy oraz dążenie do bycia wiodącym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym wśród niepublicznych szkół wyższych w Polsce.

WIZJA ROZWOJU
Założyciel, Władze Uczelni oraz wszyscy pracownicy Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu zmierzają do przeobrażenia Uczelni w europejską jednostkę edukacyjno-badawczą, współpracującą ściśle z lokalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym, podejmującą działania dla zrównoważonego rozwoju, uwzględniającą w swoim działaniu wysokie standardy etyczne, przyjazną pracownikom, studentom i absolwentom oraz otwartą na kontakty z innymi jednostkami naukowymi w kraju i za granicą.

STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU

  1. Rozwój i utrzymywanie wysokiej pozycji naukowej Uczelni oraz funkcjonujących w niej jednostek.
  2. Permanentne podnoszenie jakości kształcenia i wychowania studentów.
  3. Rozwijanie różnorodnych form współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym.
  4. Optymalizacja procesów związanych z zarządzaniem Uczelnią

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA „EDUKACJA” WE WROCŁAWIU
Obowiązujący tekst jednolity Statutu Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, z mocą obowiązywania od dnia 1 października 2019 roku:
Zobacz statut [PDF]Redaktor BIP: Anna Gołębiowska
Wyświetlenia: 2 891
Dokument dodany dnia: 21.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2019
Podpisał(a): Magdalena Rogalska

Wersja do druku