bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.05.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Nowe zarządzenie

Opłaty za studia

OPŁATY ZA STUDIA
OBOWIĄZUJĄCE W WYŻSZEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA „Edukacja” WE WROCŁAWIU

2021/2022

Zarządzenie nr 6/2021 Rektora WyższejSzkołyZarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 05.05.2021 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” na studiach podyplomowych na rok akademicki 2021/2022
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 4/2021 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 29.03.2021 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” związanych ze studiowaniem dla studentów - obywateli polskich oraz nieposiadających obywatelstwa polskiego.
Zobacz zarządzenie [PDF]

2020/2021

Zarządzenie nr 5/2020 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 09.04.2020 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” związanych ze studiowaniem dla studentów - obywateli polskich oraz nieposiadających obywatelstwa polskiego
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 6/2020 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 09.04.2020 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja" związanych ze studiowaniem dla studentów z Ukrainy rekrutowanych przez firmy pośredniczące, które mają w tym zakresie podpisaną z Uczelnią stosowną umowę
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 7/2020 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 09.04.2020 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” związanych ze studiowaniem dla studentów z Republiki Czeskiej rekrutowanych przez firmę Universelive s.r.o.
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 8/2020 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 09.04.2020 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” na studiach podyplomowych na rok akademicki 2020/2021
Zobacz zarządzenie [PDF]

2019/2020

Zarządzenie nr 3/2019 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 25.02.2019r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja" związanych ze studiowaniem dla studentów z Ukrainy rekrutowanych przez firmę FOP Boryshkevych P.V.
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 5/2019 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 25.02.2019r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” związanych ze studiowaniem dla studentów - obywateli polskich oraz nieposiadających obywatelstwa polskiego
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 7/2019 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 25.02.2019r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” związanych ze studiowaniem dla studentów z Republiki Czeskiej
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 9/2019 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 17.06.2019r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” na studiach podyplomowych na rok akademicki 2019/2020
Zobacz zarządzenie [PDF]Redaktor BIP: Anna Sosnowska
Publikacja dnia: 07.05.2021
Podpisał: Anna Sosnowska
Dokument z dnia: 21.03.2019
Dokument oglądany razy: 1 861

Wersja do druku