bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.09.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana zarządzenia ds. praktyk

Regulaminy Uczelni

REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W WYŻSZEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA „Edukacja” WE WROCŁAWIU

Regulamin studiów
Zobacz regulamin [PDF]

2022/23

Zarządzenie nr 9/2023 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja" we Wrocławiu z dnia 4 lipca 2023r. w sprawie wprowadzenia Szczegółowego Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja" we Wrocławiu Kierunki: Pedagogika, Zarządzanie, Informatyk

Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 7/2023 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” z dnia 26.04.2023r. w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu – Filia w Kłodzku

Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 6/2023 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” z dnia 26.04.2023r. w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 4/2023 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” z dnia 06.03.2023r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dotyczącego kontroli Biuletynu Informacji Publicznej w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu – Filia w Kłodzku
Zobacz zarządzenie [PDF]

Uchwała Senatu nr 3 /2023 Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 3.02.2023r w sprawie zasad i trybu przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Zarządzanie, Pedagogika, Informatyka w roku akademickim 2023/2024
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 02/2023 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” z dnia 16.02.2023r. w sprawie aneksu do Regulaminu świadczeń dla studentów w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 7/2022 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” z dnia 22.09.2022r. w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz zarządzenie [PDF]

2021/22

Uchwała Senatu nr 2 /2022 Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 13.04.2022 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Zarządzanie, Pedagogika, Informatyka w roku akademickim 2022/2023.
Zobacz uchwałę [PDF]

Zarządzenie nr 3/2022 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 13.04.2022 r. w sprawie określenia zasad dotyczących prowadzenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” oraz brzmieniu umowy pomiędzy studentem a Uczelnią.
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 11/2021 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” z dnia 01.10.2021r. w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz zarządzenie [PDF] - nieaktualne (sprawdź Zarządzenie nr 7/2022)

Zarządzenie nr 10/2021 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja" we Wrocławiu z dnia 01 października 2021r. w sprawie wprowadzenia Szczegółowego Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja" we Wrocławiu. Kierunki: Pedagogika, Zarządzanie, Informatyka
Zobacz zarządzenie (obowiązuje od 1 października 2021 r.) [PDF]

Zarządzenie traci ważność z dniem 1.10.2023r. (Zobacz Zarządzenie 9/2023)

Uchwała Senatu nr 2/2020 WSZ "Edukacja" we Wrocławiu w sprawie zasad i trybu przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022
Zobacz uchwałę [PDF]

2020/21

Zarządzenie nr 02/2021 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” z dnia 15.02.2021 r. w sprawie aneksu do Regulaminu świadczeń dla studentów w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 21.09.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz zarządzenie [PDF] - nieaktualne (sprawdź Zarządzenie nr 11/2021)

Uchwała Senatu nr 7/2020 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia wydawanych absolwentom Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz uchwałę [PDF]

Regulamin świadczeń dla studentów Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz regulamin [PDF]

Uchwała Senatu nr 1/2019 Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 29.04.2019r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego i
drugiego stopnia
w roku akademickim 2020/2021
Zobacz regulamin [PDF]

Uchwała Senatu nr 1/2020 Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja” we Wrocławiu z dnia 18.03.2020r. w sprawie zmiany zasad i trybu przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021
Zobacz uchwałę PDF]

2019/20

Uchwała Senatunr 1/2018 Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 28.05.2018r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020
Zobacz regulamin [PDF]

Regulamin świadczeń dla studentów Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz regulamin [PDF]

Zarządzenie nr 12/2019 uzupełniające Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 20.09.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz Zarządzenie Rektora [PDF]

Zarządzenie nr 11c/2019 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja" we Wrocławiu
z dnia 01 października 2019r. w sprawie wprowadzenia Szczegółowego Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja" we Wrocławiu
Zobacz regulamin (obowiązuje do 30.09.2021r.) [PDF]

Zarządzenie nr 9/2020 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja" we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2020r. w sprawie realizacji praktyk na studiach I i II stopnia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz Zarządzenie Rektora [PDF]

Uchwała Senatu nr 8/2019 Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 30.09.2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz regulamin [PDF]

Uchwała Senatu nr 9/2019 Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 30.09.2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz regulamin [PDF]

Regulamin biblioteki Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz regulamin [PDF]

2018/19

Zarządzenie nr 19b/2018 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. osób z niepełnosprawnością
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 19a/2018 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
Zobacz zarządzenie [PDF]Redaktor BIP: Anna Gołębiowska
Wyświetlenia: 7 423
Dokument dodany dnia: 21.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2023
Podpisał(a): Anna Gołębiowska

Wersja do druku