bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wewnętrzne akty prawne

WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE
OBOWIĄZUJĄCE W WYŻSZEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA „Edukacja” WE WROCŁAWIU

2021/2022

Proces 4-letniej oceny okresowej nauczyciela akademickiego zatrudnionego w WSZ Edukacja we Wrocławiu na stanowiskach dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych
Zobacz dokument [PDF]

Zarządzenie nr 13/2021 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 01.10.2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2021/2022 w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz zarządzenie [PDF]

2020/2021

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 9/2021 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z dnia 01.06.2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Wyższej Szkole Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu.
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 8/2021 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Wsparcia Studentów Uzdolnionych Wybitnie w Wyższej Szkole Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 27/2020 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie powołania zespołu przygotowującego Uczelnię do procedury akredytacyjnej prowadzonych kierunków w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 26/2020 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie nakazu dotyczącego zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji na terenie Wyższej Szkoły Zarządzania „ Edukacja”
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 22a/2020 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu z dnia 23 października 2020 roku w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za komunikację z Koordynatorem KRASP w województwie dolnośląskim w sprawach związanych z sytuacją epidemiologiczną w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 21/2020 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 21.09.2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 w Wyższej Szkole Zarządzania „ Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 19/2020 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2020r. zmieniające Zarządzenie w sprawie kryterium pierwszej oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu przeprowadzanej w 2020 roku.
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 17 /2020 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 01.06.2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu.
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenia Dziekana

Zarządzenie Nr 1/2020 Dziekana w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zasad składania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/21
Zobacz zarządzenie [PDF]

Uchwały Senatu

Uchwała nr 1 / 2020/2021 z nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 04.02.2021r. w sprawie zatwierdzenia raportu samooceny dla kierunku studiów pedagogika w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu.
Zobacz uchwałę [PDF]
Zobacz Raport samooceny - kierunek Pedagogika ZSI.410.61.2020 [PDF]
Zobacz listę ząłączników [PDF] Zobacz załączniki [PDF]

2019/2020


Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 13a/2019 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” z dnia 01.10.2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 13b/2019 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 01.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w schemacie organizacyjnym w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 13c/2019 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz zarządzenie [PDF] Zobacz księgę [PDF] Zobacz załączniki [PDF]

Zarządzenie nr 13d/2019 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania Koordynatorów Praktyk Studenckich na prowadzonych kierunkach studiów w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 11/2020 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania WSZ „ Edukacja” w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 9/2020 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” z dnia 10.04.2020 r. w sprawie realizacji praktyk na studiach I i II stopnia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 4/2020 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” z dnia 08.04.2020 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 2/2020 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” z dnia 11.03.2020 r.
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 11f /2019 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 1 października 2019r. w sprawie procesu oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wyższej Szkole „ Edukacja” we Wrocławiu na stanowiskach dydaktycznych i naukowo – dydaktycznych
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 8/2019 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” z dnia 03.06.2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie Nr 1/2019 Rektora w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zasad składania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/20
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenia Dziekana

Zarządzenie Nr 3 /2020 Dziekana Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie obiegu dokumentacji w procesie dyplomowania
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 2/2020 Dziekana Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu.
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 1 - a/2020 Dziekana Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uczelni podczas obowiązywania stanu epidemicznego na terenie RP
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 1/2019 Dziekana w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” Wrocławiu z dnia 1 października 2019 o weryfikacji prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) w w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA)
Zobacz zarządzenie [PDF]

2018/2019


Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 16d/2018 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu z dnia 1 października 2018 roku w powołania Komisji ds. Przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 16c/2018 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja" we Wrocławiu z dnia 01.10.2018 r.w sprawie zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 16/2018 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” z dnia 30.09.2018r. w sprawie liczebności grup studenckich w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz zarządzenie [PDF]


Zarządzenie nr 15/2018 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 30 września 2018r. w sprawie określenia zasad wynagradzania nauczycieli akademickich wykonujących swoje obowiązki w ramach umów cywilno-prawnych, umów o pracę oraz wynagradzania pracowników za godziny ponadwymiarowe na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych
Zobacz zarządzenie [PDF]


Zarządzenie nr 14/2018 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 27 września 2018r. w sprawie określenia zasad zatrudniania i rozliczania wynagradzania dla nauczycieli akademickich wykonujących swoje obowiązki w ramach umów cywilno-prawnych realizowanych na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenia Dziekana

Zarządzenie nr 3/2019 Dziekana w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie gromadzenia i archiwizowania dokumentów dotyczących weryfikacji zakładanych efektów uczenia się (prac etapowych) w toku prowadzonych zajęć w ramach przedmiotu
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 2/2019 Dziekana w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie planowania oraz weryfikacji zakładanych efektów uczenia się w toku prowadzonych zajęć w ramach przedmiotu
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 1/2018 Dziekana w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zasad składania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/19
Zobacz zarządzenie [PDF]

2016/2017

Zarządzenia Dziekana

Zarządzenie nr 3/2016 Dziekana Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja" we Wrocławiu z dnia 1 października 2016r. w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu.
Zobacz zarządzenie [PDF]Redaktor BIP: Anna Gołębiowska
Wyświetlenia: 6 563
Dokument dodany dnia: 21.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2021
Podpisał(a): Ewelina Pelc-Baran

Wersja do druku